Logo voor stichting Meetbaar Beter

Meetbaar Beter-Logo


 

Meetbaar Beter is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat met behulp van patiëntrelevante uitkomstindicatoren op een artsgedreven én patiëntgerichte manier werkt aan de verbetering van kwaliteit en transparantie van zorg in de deelnemende hartcentra.

Deze doelstelling heb ik gevisualiseerd in hun nieuwe logo.